maandselecties 2021

juli - augustus

Frambozenkevertje in koekoeksbloem - Hannie Achterstraat

Geoorde futen - Marga Ronhaar

Klein heideblauwtje - Sheila Luijten

Fuut vangt te grote rivierkreeft - Pieter de Vries

Reegeit in kruidenakker - Walter Hollenkamp

Pimpelmees - Johnny Vonk

Radijs als tooi - Pieter de Vries

Parende lataarntje- Walter Hollenkamp

Kluut met kuikens - Walter Hollenkamp