Thema: Wildernis

Vrijdag 9 januari 2015 was er een zeer succesvolle VAN-avond met het thema "wildernis". Er bleek al snel dat voor de meeste mensen wildernis betekent

"natuur waar de mens geen invloed op heeft gehad",

en dat moet je vaak niet in Nederland zoeken, maar in het (verre) buitenland.

Thema-inleider Gerard Oostermeijer had de leden echter expliciet gevraagd om beelden uit te zoeken van wildernis in Nederland. Hij betoogde dat ondanks de alom aanwezige invloed van de mens er toch nog wildernis aanwezig is in ons land, niet alleen in de "Nieuwe Wildernis", de Oostvaardersplassen, maar in allerlei gebieden waar de natuur zich zonder jaarlijks terugkerende beheermaatregelen grotendeels spontaan heeft ontwikkeld.

Ook waren (bijna) alle aanwezigen het met hem eens dat hoewel het moeilijk is om op landschapsschaal gebieden zonder menselijke invloed te vinden en te fotograferen je op de vierkante meter, decimeter en centimeter steevast natuur kunt vinden die eigenlijk niet of nauwelijks door de mens is gemanipuleerd.

Meer dan 150 beelden waren aangeleverd, variërend van gebieden als de Millingerwaard, Drentsche Aa, Waddenzee en -eilanden, het Dwingelderveld en de Veluwe tot IJsland, Noorwegen, Costa Rica en Spitsbergen. En zelfs in de tuin blijkt - in het kleine - nog wildernis te vinden.

Er was geen tijd meer voor de gebruikelijke ronde van vijf, maar dat mocht de pret niet drukken: de eerste avond van 2015 was zeer afwisselend, geanimeerd en boeiend.

Abstracte wildernis : door bever omgeknaagde populier, Millingerwaard

Gerard Oostermeijer

---

Pieter de Vries

Masai Mara, wildernis? - Eric van Poppel

Blauwtjesparadijs, Zwanenwater - Sheila Luijten

 

Betty-Lou Luyken

Wiel Arets

Jan van der Geld