clubavonden en agenda

Club activiteiten

clubavonden zijn in zaal 1. (boven)

Met VAN op Tijd coördineert Alfred den Heeten dit nieuwe thema. Willekeurig stelt hij een tijdsignaal in. Op het moment dat tijdens Foto thema’s, Ronde van 4, Lange series, etc. dit signaal wordt gehoord, is de op dat moment presenterende fotograaf degene die het volgende VAN op Tijd thema naar eigen keuze voor alle VANners vaststelt. Mocht bij toeval dezelfde fotograaf van de vorige keer worden ingeloot, dan is automatisch de eerstvolgende fotograaf aan de beurt. Doel is een brede spreiding onder de leden van foto thema’s en initiatieven.

Ronde van 4.
Is voor alle VAN-leden de vrije deelname om naar eigen keuze op de clubavond maximaal 4 foto’s te tonen. De Ronde van 4 fotograaf is altijd zelf aanwezig. Hij/zij kiest 1 foto en vraagt 1 clublid naar zijn leerzame oordeel en suggesties over de foto. Doel is op constructieve en respectvolle wijze van elkaars fotowerk te leren en elkaar hierin te stimuleren. Tevens kun je ook weer geheel naar eigen keuze 1 van je Ronde van 4 foto’s aanmerken voor plaatsing op de VAN-website.

Lange serie.
Deze vertrouwde clubactiviteit biedt alle VAN-leden per toerbeurt de mogelijkheid hun zelfgekozen fotoseries gedurende maximaal 20 minuten te presenteren. Dit kunnen bijv. bijzonder fotogenieke locaties zijn, speciale ervaringen of omstandigheden waaronder een bijzonder landschap, dier, plant of thema door jou zijn gefotografeerd. Of je hebt bijv. een bijzondere fotografiereis gemaakt, etc.. Het zijn leerzame en originele onderwerpen die je graag door je persoonlijke beleving, kennis en gemaakte foto’s met de andere clubleden wilt delen. Ook kies je uit jouw serie 1 foto en vraagt 1 clublid naar zijn oordeel en suggesties.
Als meer clubleden samen één serie presenteren, blijft hun gezamenlijke presentatietijd maximaal 20 minuten. Er is sprake van één Lange serie uit een gecombineerd foto aanbod. Een coproductie dus. Om het aanbod van Lange series zo gevarieerd mogelijk te houden, stemmen leden altijd vooraf hun onderwerpen af met de coördinator.

Agenda 2023

27 januari 2023

Algemene Ledenvergadering Agenda, notulen en onderliggende stukken zullen eind 2022 per mail aan alle VAN-leden worden toegezonden.

17 februari 2023

Extra clubavond. Hetzij voor een gastspreker, hetzij voor een technisch avondvullend onderwerp.
Coördinatie: bestuur en alle leden.

3 maart 2023

 • Lange serie. Coördinatie: Wiel Arets.
 • VAN op Tijd. Coördinatie Jos Ketelaar.
 • Ronde van 4.

14 april 2023

 • Ronde van 4.
 • Nabewerkingsestafette. Coördinatie Ellen de Boer.
 • Thema: ……………………..

12 mei 2023

 • VAN op Tijd. Coördinatie vastgesteld op de clubavond van 3 maart.
 • Ronde van 4.
 • Thema: ……………………..

2 juni 2023

 • Lange serie. Coördinatie: Wiel Arets.
 • Ronde van 4.
 • Nabewerkingsestafette. Coördinatie vastgesteld op de clubavond van 14 april.

1 september 2023

Eerste clubavond na de zomervakantie. Met o.a. VAN op Tijd. Coördinatie vastgesteld op clubavond van 12 mei.

Club activiteiten

Er zijn voor dit jaar verder geen activiteiten meer gepland