clubavonden en agenda

Club activiteiten

clubavonden zijn in zaal 1. (boven)

Met VAN op Tijd coördineert Alfred den Heeten dit nieuwe thema. Willekeurig stelt hij een tijdsignaal in. Op het moment dat tijdens Foto thema’s, Ronde van 4, Lange series, etc. dit signaal wordt gehoord, is de op dat moment presenterende fotograaf degene die het volgende VAN op Tijd thema naar eigen keuze voor alle VANners vaststelt. Mocht bij toeval dezelfde fotograaf van de vorige keer worden ingeloot, dan is automatisch de eerstvolgende fotograaf aan de beurt. Doel is een brede spreiding onder de leden van foto thema’s en initiatieven.

Ronde van 4.
Is voor alle VAN-leden de vrije deelname om naar eigen keuze op de clubavond maximaal 4 foto’s te tonen. De Ronde van 4 fotograaf is altijd zelf aanwezig. Hij/zij kiest 1 foto en vraagt 1 clublid naar zijn leerzame oordeel en suggesties over de foto. Doel is op constructieve en respectvolle wijze van elkaars fotowerk te leren en elkaar hierin te stimuleren. Tevens kun je ook weer geheel naar eigen keuze 1 van je Ronde van 4 foto’s aanmerken voor plaatsing op de VAN-website.

Lange serie.
Deze vertrouwde clubactiviteit biedt alle VAN-leden per toerbeurt de mogelijkheid hun zelfgekozen fotoseries gedurende maximaal 20 minuten te presenteren. Dit kunnen bijv. bijzonder fotogenieke locaties zijn, speciale ervaringen of omstandigheden waaronder een bijzonder landschap, dier, plant of thema door jou zijn gefotografeerd. Of je hebt bijv. een bijzondere fotografiereis gemaakt, etc.. Het zijn leerzame en originele onderwerpen die je graag door je persoonlijke beleving, kennis en gemaakte foto’s met de andere clubleden wilt delen. Ook kies je uit jouw serie 1 foto en vraagt 1 clublid naar zijn oordeel en suggesties.
Als meer clubleden samen één serie presenteren, blijft hun gezamenlijke presentatietijd maximaal 20 minuten. Er is sprake van één Lange serie uit een gecombineerd foto aanbod. Een coproductie dus. Om het aanbod van Lange series zo gevarieerd mogelijk te houden, stemmen leden altijd vooraf hun onderwerpen af met de coördinator.

Agenda 2023 - 2024

27 oktober 2023

 • VAN op Tijd: Foto met een verhaal. Coordinator Wiel Arets
 • Ronde van 4
 • Foto’s van tussentijds georganiseerde foto excursie Alfred

24 november 2023

 • Lange Serie via Wiel Arets
 • Ronde van 4
 • Informatie Jubileumcommissie 40 jaar VAN Jubileum weekend
 • Informatie CAVP Jubileum avond 26 oktober 2024 in de Paaskerk
 • Ruimte voor een persoonlijk thema van een clublid

22 december 2023

 • VAN op Tijd als vastgesteld op 27 oktober en gelijk een nieuw thema voor 22 maart 2024
 • Ronde van 4
 • Foto’s van tussentijds georganiseerde foto excursie Alfred

2024

26 januari 2024

Algemene Ledenvergadering.

2024

23 februari 2024

 • Lange Serie via Wiel Arets
 • Ronde van 4
 • Foto’s tussentijds georganiseerde VAN foto excursies Alfred
 • Inventarisatie CAVP Jubileum presentaties Paaskerk 26 oktober

22 maart 2024

 • VAN op Tijd als vastgesteld op 22 december en
  gelijk een nieuw thema voor 24 mei
 • Ronde van 4
 • Oordeel CAVP series/presentaties Paaskerk voor 26 oktober

26 april 2024

 • Lange Serie via Wiel Arets
 • Ronde van 4
 • Foto’s van tussentijds georganiseerde foto excursies Alfred
 • Stand CAVP series/presentaties 40 Jaar VAN Jubileum 26 oktober

In voorbereiding data voorjaar voor 40 jaar VAN Jubileum weekend.

24 mei 2024

 • VAN op Tijd als vastgesteld op 22 maart en
  gelijk een nieuw thema voor 27 september
 • Ronde van 4
 • Impressies 40 jaar VAN Jubileum weekend

Zomervakantie

27 september 2024

 • VAN op Tijd als vastgesteld op 24 mei en gelijk een nieuw thema voor nieuwe datum najaar volgt
 • Ronde van 4
 • Foto’s 40 jaar VAN Jubileum weekend

26 oktober 2024 in de Paaskerk te Amstelveen

Avondvullend programma fotopresentaties 40 jaar VAN.

Club activiteiten

excursies op de korte termijn

Dit zijn excursies als de weekend weerberichten gunstig zijn (bijv nevel) om deze dan 2 of 3 dagen ervoor te melden.