Afbeeldingsgrootte foto's clubavond en website

aan te leveren foto's voor de clubavond

De beamer van de club heeft een afbeeldingsruimte van 1800 (b) x 1200 (h) pixels.

Door leden aangeleverde foto’s worden gemaakt met camera’s met verschillende type/formaat sensors (3:2, 4:3, 1:1). Bij de presentatie van een foto met onze beamer wordt daarmee de hoogte van de foto de beperkende factor. Afspraak is daarom dat een aangeleverde foto altijd 1200 pixels hoog wordt gemaakt (de breedte wordt dan automatisch aangepast en blijft ook binnen de afbeeldingsruimte van de beamer).

Dit geldt voor zowel liggende als staande beelden.

Uitzondering op bovenstaande zijn beelden die hierdoor als gevolg van hun beeldratio breder worden dan 1800 pixels, zoals bijv. panorama’s of foto’s in de beeldverhouding 16:9. Voor deze beelden wordt de breedte de beperkende factor en deze beelden moeten daarom 1800 breed worden gemaakt (de hoogte wordt dan automatisch aangepast en blijft ruim binnen de afbeeldingsruimte van de beamer).

Een aangeleverde foto wordt voorzien van een duidelijke bestandsnaam met een volgnummer, zodat de foto’s van een fotograaf altijd bij elkaar staan, en in de volgorde zoals door de fotograaf bepaald.

De foto’s worden bij voorkeur aangeleverd via de VAN Dropbox. Als alternatief kunnen ze ook worden gemaild naar “van-natuurfoto@hotmail.nl” tot uiterlijk 18:00 uur de woensdag voorafgaande aan de clubavond. Aanlevering via de VAN dropbox kan tot uiterlijk de donderdag eind van de dag voorafgaande aan de clubavond. Versturen via WeTransfer naar eerder genoemd email adres tot uiterlijk de woensdag eind van de dag voorafgaande aan de clubavond kan ook.

Toegang tot de VAN dropbox kan worden aangevraagd bij Eric van Poppel en Arend Pouwels.

website

Een selectie van de foto’s van VAN leden die op een clubavond worden getoond wordt op de website geplaatst in het formaat zoals getoond op de clubavond. Leden moeten zelf aanwezig zijn als hun foto’s op de clubavond worden getoond.

Voor de “Ronde van 4”, “Thema foto’s” of “VAN op Tijd” is het uitgangspunt dat van elke fotograaf die zijn foto’s presenteert de 4e foto getoond zal worden op de VAN website. Denk daarom bij het insturen van je foto’s al na welke foto je op de VAN website wilt zien en maak dat de 4e foto van je presentatie. Uitzondering kan zijn als een fotograaf een volgordelijke serie presenteert. Dan zal de fotograaf aangeven welke foto uit die serie op de VAN website mag worden getoond.

Bij alle foto’s voor de website wordt naast de naam van de fotograaf ook een titel vermeld. Om het proces van plaatsing op de website zo effectief mogelijk te maken worden de leden gevraagd om aan de filenaam van de VAN website foto’s ook de titel van je foto toe te voegen.
Dit geldt voor alle presentaties zoals:

    • Ronde van 4 foto’s
    • Thema foto’s
    • VAN op Tijd foto’s
    • Lange serie.
    • Portfolio nieuwe leden

bestandsnaam aangeleverde foto

Bestandsnaam Ronde van 4: naam_ronde_maand_volgnummer.jpg; bijv. luijten_ronde_maart_01.jpg

Bestandsnaam thema foto / VAN op Tijd: naam_thema_volgnummer.jpg; bijv. luijten_thema_01.jpg

Voor de te publiceren foto op de VAN website (standaard de 4e foto van een presentatie tenzij anders aangegeven door de fotograaf) wordt aan de bestandsnaam ook nog de titel van de foto toegevoegd; bijv. luijten_ronde_maart_04_titel.jpg