Thema: Verstilling

Coordinator: Marga Ronhaar

Opdracht, druk verstilling uit in je foto. Een boeiend thema, dat door een ieder anders tot uitdrukking wordt gebracht.